Reality MČ Praha 1

Adresný záměr

Adresný záměr je informativní úkon, jímž Úřad městské části Praha 1 vydává záměr doplněný o informaci, že městská část Praha 1 již zvažuje konkrétní nabídku na využití svěřených a v záměru vymezených nemovitostí.

K záměru blíže viz Co je to záměr?

Přestože městská část Praha 1 prostřednictvím záměru oznamuje svůj úmysl uzavřít smlouvu s konkrétním subjektem, je její povinností zvážit všechny relevantní nabídky na využití předmětu záměru.

Zavedeným postupem je, že městská část Praha 1 záměr vyhodnotí tak, jak bylo avizováno v textu záměru, nebo jej vzhledem k došlým nabídkám zruší a vypíše výběrové řízení.

Povinností městské části Praha 1 není přijmout nabídku, která je ekonomicky nejvýhodnější, neboť jejím úkolem je i zajištění dalších úkolů, které jí jsou zákonem a Statutem hl. města Prahy svěřeny, pokud však vybere nominálně nižší nabídku, musí být takový výběr odůvodněn.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...