Reality MČ Praha 1
„Vítejte na realitním portálu městské části Praha 1, na těchto stránkách uveřejňujeme všechny záležitosti týkající se nakládání s majetkem svěřeným městské části Praha 1. Naším cílem je maximalizovat příjem z majetku tak, abychom z tohoto výnosu mohli zajišťovat i ostatní potřeby našich občanů.“
Ing. Tomáš Heres

Ing. Tomáš Heres

místostarosta pro oblast financí a majetku MČ Praha 1

Aktuální nabídka - záměry a výběrová řízení

Nejnovější záměry

Přehled veškerého majetku

Nebytové prostory

Zde můžete v mapě zobrazit přehled veškerého majetku – nebytových prostor a vyhledat vhodný prostor dle Vámi zadaných kritérií (jako například způsob využití, stav pronájmu, plocha, výše měsíčního nájmu atd.)

Kontakty

Mgr. Petr Vaněk

Vedoucí odboru
Kancelář 410
petr.vanek@praha1.cz
221 097 548

Jana Perlíková Drdová

Vedoucí odd. bytů a nebyt. prostor
Kancelář 403
jana.perlikova.drdova@praha1.cz
221 097 327

Mgr. Kateřina Dubská

Vedoucí odd. správy nemovitostí
Kancelář 629
katerina.dubska@praha1.cz
221 097 238

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...