Reality MČ Praha 1

Pronájem bytů

Pronájem bytů probíhá v souladu s koncepcí bytové politiky. Městská část Praha 1 svůj bytový fond využívá jako nástroj sociální pomoci, podpory vybraných profesí (zaměstnanci škol, školek, nemocnice na Františku, zaměstnanci městské policie či zaměstnanci policie ČR, kteří jsou zaměstnáni na území městské části, zaměstnanci úřadu městské části), a to vždy na dobu výkonu daného zaměstnání.

Část bytového fondu je k dispozici k pronájmu formou výběrového řízení, a to i ve spojení s nutnou opravou pronajímaného bytu, kterou by realizoval vybraný nájemce na vlastní náklad.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...