Reality MČ Praha 1

Jak projevit zájem?

Nabízená nemovitost se Vám líbí. Prohlídka Vás uspokojila? V tom případě se budeme těšit na Vaši nabídku. Postup bude záležet na tom, zdali je vyhlášeno formální výběrové řízení, nebo jen zveřejňujeme neformální záměr.
U výběrového řízení je zpravidla předepsán formální postup popsaný v textu výběrového řízení. Přečtení pravidel je základní podmínkou pro úspěšné podání nabídky. Nabídka se následně podává na předepsaných formulářích, které jsou u každého inzerátu ke stažení. Pečlivě si kontrolujte, máte-li opravdu všechny formuláře a jejich přílohy vyplněny!
Záměr je neformální záležitost. Nezáleží, zda je záměr přímo někomu adresován nebo je tzv. obecný. Postačí jen písemně podat závaznou nabídku, která bude obsahovat zejména následující údaje:
  • účel nájmu
  • výše nájemného a
  • dobu nájmu
Velmi doporučujeme, aby nabídka v základních parametrech kopírovala vypsaný záměr. Například pokud záměr obsahuje nabídku nájemní smlouvy na dobu neurčitou, nenabízejte nájemné na dobu určitou. Důvodem je právní povaha samotného záměru, městská část Praha 1 totiž nemůže projednat a schválit nabídku, která textu záměru neodpovídá. Takovou nabídku budeme posuzovat jako tzv. podnět k záměru a bude příslušnému odpovědnému orgánu sloužit jako pobídka k přehodnocení původní představy.
Přednostně tak budou posuzovány jen nabídky, které splňují základní parametry zveřejněného záměru.


Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...