Reality MČ Praha 1

Kdo rozhoduje o uzavření nájemní smlouvy?

O uzavření nájemní smlouvy rozhoduje Rada městské části Praha 1, a to na základě své pravomoci uvedené v ustanovení § 94 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Rozhodnout je však oprávněna, až po náležitém zveřejnění záměru podle ustanovení § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Příslušnou smlouvu po rozhodnutí rady uzavírá starosta/starostka městské části.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...