Reality MČ Praha 1

BUDOVA Pronájem

O záměru

Typ záměru
Pronájem
Druh záměru
Záměr dle § 36/1 zákona č.131/2000 Sb.
Typ objektu
Budova
Lokalita
Slovanský ostrov 226
Plocha
Pořadové číslo
ÚMČ P1 252488/2024, 25/2024/KD
Datum zveřejnění
31. 5. 2024 - 1. 8. 2024
Informuje
Oddělení správy nemovitostí
Registrace na prohlídky zajišťuje
Mgr. Kateřina Dubská (221097238, katerina.dubska@praha1.cz)
Kontakt pro kauci
Kontaktní osoba
Mgr. Kateřina Dubská (221097275, katerina.dubska@praha1.cz)
Technik
Ing. Ivo Prokel (221097488, ivo.prokel@praha1.cz)

Popis

Z Á M Ě R
pronajmout ve Veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku soubor nemovitostí tvořený dle Geometrického plánu č. 2880-16/2024:

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...