Reality MČ Praha 1

NEBYT 20,30 m2 Pronájem

O záměru

Typ záměru
Pronájem
Druh záměru
Záměr dle § 36/1 zákona č.131/2000 Sb.
Typ objektu
Nebytový prostor
Lokalita
Na Perštýně 350/17
Plocha
20,30 m2
Pořadové číslo
11/2-3/2024/Z
Datum zveřejnění
5. 2. 2024 - 6. 3. 2024
Informuje
Oddělení bytů a nebytových prostor
Referent
Jana Křečková (221097319, jana.kreckova@praha1.cz)
Technik
PhDr. Milan Malík (221097270, milan.malik@praha1.cz)
Registrace na prohlídky zajišťuje
Jarmila Miličková (221097548, jarmila.milickova@praha1.cz)

Popis

pronájem nebytové jednotky číslo 350/103 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 20,3 m2, kolaudovaný stav: dle stavebního plánu z roku 1947 prodejna nepotravinářského charakteru, nájemní smlouva na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou a za podmínek uvedených v zásadách nájemní smlouvy

uchazeč v rámci záměru na pronájem musí složit kauci ve výši 40.000 Kč, která bude neúspěšným zájemcům po skončení vyhodnocení záměru na pronájem vrácena a úspěšnému uchazeči bude zaúčtování proti jistotě skladné v rámci nájemní smlouvy, případně bude sloužit jako paušální náhrada škody v případě, že vybraný zájemce smlouvu neuzavře

smluvní omezení při provozování nebytového prostoru:

  • nebytový prostor nebude nájemcem provozován v době od 22:00 do 6:00 hodin
  • nežádoucí jsou tyto druhy podnikání: provoz nonstop baru a diskotéky, hazardní herna, provoz hracích a výherních automatů, směnárny, provoz sázkových kanceláří, prodej pyrotechnických výrobků, sex-shop nebo erotický salon, prodejna suvenýrů vycházejících z jiných než pražských a českých tradic, prodejna militarií, předmětů nacistickou, komunistickou nebo jinou extremistickou tematikou, prodej výrobků z konopí
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 08.03.2024 přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne v budově ÚMČ Praha 1 dne 13.03.2024 od 13:00 hodin, kancelář č. dv. 403, 4. patro – změna vyhrazena

(Usnesení číslo UR24_0075 ze dne 23. 1. 2024.)

Kauce

Částka
40000 Kč
číslo učtu
150017-2000727399/0800
variabilní symbol
8103502401

Přílohy

planek-NJ-103-Na-Perstyne-350-17.pdf specifikace-Na-Perstyne-350-17-NP-103.pdf Prohlaseni-navrhovatele-do-zameru-VZOR.pdf usneseni.pdf UR24-0075-priloha-ZASADY-smlouvy-VARIANTA-B-doba-neurcita.pdf zamer-Na-Perstyne-17.pdf Stáhnout vše

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...