Reality MČ Praha 1

NEBYT 101,10 m2 Pronájem

O záměru

Typ záměru
Pronájem
Druh záměru
Záměr dle § 36/1 zákona č.131/2000 Sb.
Typ objektu
Nebytový prostor
Lokalita
Žitná 610/23
Plocha
101,10 m2
Pořadové číslo
27/3-4/2024/Z
Datum zveřejnění
11. 3. 2024 - 15. 4. 2024
Informuje
Oddělení bytů a nebytových prostor
Referent
Helena Martínková (221097374, helena.martinkova@praha1.cz)
Technik
Lýdia Motešická (221097365, lydia.motesicka@praha1.cz)
Registrace na prohlídky zajišťuje
Jarmila Miličková (221097548, jarmila.milickova@praha1.cz)

Popis

pronájem nebytové jednotky číslo 610/101 o výměře 69,6 m2, nacházející se v 1. nadzemním podlaží, kolaudační rozhodnutí nebylo dochováno, poslední využití: prodejna masa a uzenin, potravinářského zboží a uzenářských výrobků, prodejna lahůdek a části nebytové jednotky číslo 610/105 o výměře 31,5 m2, nacházející se v 1. podzemním podlaží, poslední kolaudační rozhodnutí: povolení užívání rozšíření stávající prodejny lahůdek a prostor rychlého občerstvení, nájemní smlouva na dobu určitou 5 let s právem nájemce na prodloužení takové smlouvy o dalších 5 let v případě, že v prvních pěti letech nájmu nedošlo ze strany nájemce k hrubému porušení smlouvy, které mu bylo písemně vytknuto a za podmínek uvedených v zásadách nájemní smlouvy

uchazeč v rámci záměru na pronájem musí složit kauci ve výši 10.000 Kč, která bude neúspěšným zájemcům po skončení vyhodnocení záměru na pronájem vrácena a úspěšnému uchazeči bude zaúčtování proti jistotě skladné v rámci nájemní smlouvy, případně bude sloužit jako paušální náhrada škody v případě, že vybraný zájemce smlouvu neuzavře

smluvní omezení při provozování nebytového prostoru:

  • nebytový prostor nebude nájemcem provozován v době od 22:00 do 6:00 hodin,
  • nájemce je povinen nebytový prostor na svůj náklad rekonstruovat bez nároku na zhodnocení,
  • nežádoucí jsou tyto druhy podnikání: provoz nonstop baru a diskotéky, hazardní herna, provoz hracích a výherních automatů, směnárny, provoz sázkových kanceláří, prodej pyrotechnických výrobků, sex-shop nebo erotický salon, prodejna suvenýrů vycházejících z jiných než pražských a českých tradic, prodejna militarií, předmětů nacistickou, komunistickou nebo jinou extremistickou tematikou, prodej výrobků z konopí
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 15.04.2024 přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Otevírání obálek s nabídkami proběhne v budově ÚMČ Praha 1 dne 17.04.2024 od 13:00 hodin, kancelář č. dv. 403, 4. patro – změna vyhrazena

(Usnesení číslo UR24_0173 ze dne 20. 2. 2024.)

Kauce

Částka
10000 Kč
číslo učtu
150017-2000727399/0800
variabilní symbol
8206102402

Přílohy

Zitna-610-23-NP-101-priloha-k-popisu.pdf Zitna-610-23-NP-101-popis.pdf Prohlaseni-navrhovatele-do-zameru-VZOR.pdf usneseni.pdf UR24-0173-priloha-ZASADY-smlouvy-VARIANTA-A-opce.pdf zamer-Zitna-23-NJ-101a-cast-NJ-105.pdf Stáhnout vše

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...