Reality MČ Praha 1

NEBYT 12,00 m2 Pronájem

O záměru

Typ záměru
Pronájem
Druh záměru
Záměr dle § 36/1 zákona č.131/2000 Sb.
Typ objektu
Nebytový prostor
Lokalita
Klimentská 2061/21
Plocha
12,00 m2
Pořadové číslo
28/3-4/2024/Z
Datum zveřejnění
11. 3. 2024 - 15. 4. 2024
Informuje
Oddělení bytů a nebytových prostor
Referent
Ludmila Semerádová (221097461, ludmila.semeradova@praha1.cz)
Technik
Barbora Kulíková (221097783, barbora.kulikova@praha1.cz)
Registrace na prohlídky zajišťuje
Jarmila Miličková (221097548, jarmila.milickova@praha1.cz)

Popis

pronájem nebytové jednotky číslo 2061/902 v 1. podzemním podlaží domu, výměra cca 12 m2, účel nájmu: garáž, nájemní smlouva na dobu neurčitou s prioritou pořadí takto:

  • fyzická osoba, rezident s trvalým bydlištěm na Praze 1, výše nájemného min. 3.000 Kč/měsíc vč. DPH,
  • ostatní fyzické a právnické osoby výše nájemného min. 5.000 Kč/měsíc vč. DPH
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 15.04.2024 přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne v budově ÚMČ Praha 1 dne 17.04.2024 od 13:00 hodin, kancelář č. dv. 403, 4. patro – změna vyhrazena

(Usnesení číslo UR24_0172 ze dne 20. 2. 2024.)

Přílohy

Popis-NP-c-902-Klimentska-2061-21.pdf planek-Klimentska-2061-NJ-c-902.pdf usneseni.pdf zamer-Klimentska-21-NJ-902.pdf Stáhnout vše

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...