Reality MČ Praha 1

NEBYT 19,20 m2 Pronájem

O záměru

Typ záměru
Pronájem
Druh záměru
Záměr dle § 36/1 zákona č.131/2000 Sb.
Typ objektu
Nebytový prostor
Lokalita
Dlouhá 618/14
Plocha
19,20 m2
Pořadové číslo
32/3-4/2024/Z
Datum zveřejnění
15. 3. 2024 - 15. 4. 2024
Informuje
Oddělení bytů a nebytových prostor
Referent
Miloslava Netymachová (221097535, miloslava.netymachova@praha1.cz)
Technik
PhDr. Milan Malík (221097270, milan.malik@praha1.cz)
Registrace na prohlídky zajišťuje
Jarmila Miličková (221097548, jarmila.milickova@praha1.cz)

Popis

pronájem nebytové jednotky – garáž číslo 618/104 ve dvoře domu v 1. nadzemním podlaží, výměra 19,2 m2, účel nájmu: garáž, nájemní smlouva na dobu neurčitou s prioritou pořadí takto:

  • fyzická osoba, rezident s trvalým bydlištěm na Praze 1, výše nájemného min. 3.000 Kč/měsíc vč. DPH,
  • ostatní fyzické a právnické osoby výše nájemného min. 5.000 Kč/měsíc vč. DPH
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 15.04.2024 přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne v budově ÚMČ Praha 1 dne 17.04.2024 od 13:00 hodin, kancelář č. dv. 403, 4. patro – změna vyhrazena

(Usnesení číslo UR24_0246 ze dne 5. 3. 2024.)

Přílohy

Dlouha-618-14-NP-104-garaz-planek.pdf Dlouha-618-14-NP-104-garaz-specifikace.pdf usneseni.pdf zamer-Dlouha-14.pdf Stáhnout vše

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...